Консултантска къща ИВАНА
Данъчни услуги

Данъчно представителство и данъчна защита

 

  1. Подготовка за извършване на предстояща данъчна ревизия съгласно ДОПК и ДДС:

1.1.  Преглед на първични счетоводни документи в минали периоди и в текущ период;

     1.2.. Допълнително съставяне на нови документи, съобразени с търговското, счетоводното и данъчното законодателство за минали периоди и в текущ аспект;

  1. Данъчно представителство:

     2.1. При стартиране на процедура за данъчна ревизия

     2.2. По време на извършване на данъчна ревизия – компетентно лице за контакт при защита на конфиденциални данъчни и данъчно – правни казуси.

2.3.  При подписване на заключителни данъчни документи по извършвана ревизия

     2.4. Представителство пред Дирекция „Обжалване данъчно – осигурителна практика” при обжалване на данъчно – ревизионни актове и при получаване на съответни решения;