Консултантска къща ИВАНА
Данъчно-правни услуги

Данъчно – правни консултации

 

1.Консултации-  данъчни и данъчно – правни при изготвяне на документи, необходими за данъчна ревизия на юридически и физически лица по ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО;

2.Обжалване на данъчно ревизионни актове  - изготвяне на жалби пред ОДОП - Дирекция „Обжалване данъчно – осигурителна практика”

3.Обжалване на данъчно ревизионни актове  - изготвяне на жалби пред  пред АС  и ВАС;