Консултантска къща ИВАНА
Институционална защита

Анализ на финансовото състояние

 

  1. Преглед и препоръки към счетоводната политика на дружеството.
  2. Счетоводни и данъчни констатации по годишни финансови отчети.
  3. Счетоводни и данъчни констатации по оборотни ведомости на дружеството.
  4. Препоръки за оптимизиране на финансово – счетоводната отчетност ЗС.
  5. Препоръки за годишно счетоводно приключване на текуща финансова година.