Консултантска къща ИВАНА
Консултации по европейски програми

Финансови консултации

 

  1. Управление на проекти за финансиране;
  2. Изготвяне на бизнес планове за дейността на фирмата;
  3. Подготовка на комплект документи при кандидатстване за банкови кредити;
  4. Подгототвяне на комплект с документи за участие в конкурси и търгове;
  5. Подготовка на комплект документи за кандидатстване по европейски проекти;